Metamorfose massage

Metamorfose is transformatie en staat voor verandering! 
Geschikt voor iedereen. Een laagdrempelige massage, omdat de kleding aanblijft. 

Metamorfose massage richt zich op de mens. Het kan helpen om blokkades op te ruimen en te verwerken, zodat jij een nieuwe start kan maken. Het geeft ruimte aan de innerlijke levenskracht, aan je innerlijke intelligentie. 

De metamorfose massage geeft aandacht aan de negen maanden voor de geboorte. Door de reflexzone van de wervelkolom (de zogenoemde prenatale lijn) op de voeten, handen en het hoofd aan te raken, wordt deze periode vrijgemaakt van (gedachten) patronen die niet meer nodig zijn. Hier liggen de eerste ervaringen, die spanningen brengen in de wervelkolom en daarmee in de rest van ons lichaam. Blokkades die tijdens de zwangerschap en geboorte zijn ontstaan blijven merkbaar in de rest van jouw leven. Als je die patronen vrijmaakt, is er ruimte voor verandering.


De voeten staan voor beweging. Rechtervoet staat voor het nu en de linkervoet voor wat nog niet tot uitdrukking is gebracht waarmee wij op de wereld kwamen.
De handen staan voor het doen. Wat in beweging is gebracht, wordt omgezet in daden. De handen staan in verbinding met het hart. Het hart zorgt ervoor dat wij met de veranderingen kunnen omgaan. 
Het hoofd staat voor denken. Veranderingen die wij ons bewust worden, gaan wij begrijpen en toepassen. 

Waar is het goed voor/welk resultaat haal je hieruit? 
Deze massage kan helpen blokkades op te ruimen en te verwerken om zo een nieuwe start te maken. De massage is heel ontspannend, brengt de geest tot rust en kan ondersteunend werken bij onder andere ziekte, rouwproces, echtscheiding, zwangerschap, verandering van (werk)omgeving, stress gerelateerde klachten, drukke kinderen (ADHD) en autisme. 

De uitwerking van een metamorfose massage kan nooit voorspeld worden, omdat dit afhangt van de levenskracht van de persoon die de behandeling ontvangt. Je kan je vol energie voelen of heel erg ontspannen. Ook kan jij je moe voelen als oude spanningen loskomen en afvalstoffen zich door het bloed gaan afvoeren. Soms zijn de veranderingen duidelijk zichtbaar en soms zijn ze heel subtiel. Tot een gevoel van vertrouwen in het leven of het geleidelijk loslaten van oude gewoonten en pijn uit het verleden. 

De werking van de metamorfose massage is niet te verklaren. Je kunt deze werking alleen maar ervaren.